Lindome Gym

MOVEOO - Nyhet 2024

Moveoo är en funktionellt träningssystem med ett större antal koncept knutna till sig. Moveoo uppstår med ett nyfiket och kreativt ledarskap som utmanar traditionella tankar och beteenden inom den klassiska träningen för att skapa en träning som är varierad, utmanande och samtidigt tillåtande och mer lustfylld oavsett redskap.

Moveoo grundar sig på det vi känner till om människans utveckling från ett evolutionärt perspektiv och den bekräftas av forskning och studier som har med vår hjärna och kognitiva verktyg att göra. Moveoo skapas av ett nyfiket och engagerat ledarskap där mönsterbrytare är en nyhet som får deltagaren kreativt utmanad på ett inkluderande sätt oavsett nivå.

Moveoo – boll

Moveoo – gummiband

Moveoo – vikt

Moveoo – box