Lindome Gym

YOGA

Yoga är ett effektivt verktyg för att skapa balans mellan kropp och själ, mellan kropp och sinne. Yoga är inte bara fysiska ställningar, det ligger en hel vetenskap bakom som är över 5000 år gammal.

Yoga är ett system där man genom fysiska ställningar, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker skapar balans mellan kropp och själ. Så vitt vi vet kommer yoga ursprungligen från Indien och är minst 5000 år gammal. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans. En vanlig missuppfattning är att yoga bara är fysiska ställningar men yoga är en hel vetenskap. Yoga syftar till att skapa balans mellan kropp och själ. Yoga är en teknik för fysiskt, mentalt och andligt växande.

 

Lindome Gym

YINYOGA

I yinyogan stretchar och drar vi inte och vi vill undvika att föra kroppen i ytterlägen. I stället slappnar vi av i musklerna, låter gravitationen föra oss djupare in i positionerna med hjälp av en lugn och medveten andning.

 Fördelar med Yinyoga

 • Lugnande och balanserande för nervsystemet
 • Hitta balansen mellan yin och yang i oss och våra liv
 • Bra komplement till annan dynamisk träning
 • Öka energiflödet, prana/qi, i kroppen, främst i kroppens sex stora meridianer
 • Bevara hälsa i vår bindväv
 • Öka vår flexibilitet i höfter och ryggrad
 • Få kontakt med blockerade känslor och ett redskap att jobba med dem
 • Stimulera kroppens inre organ
 • Utveckla en medveten meditativ praktik – ett lugnare sinne
 • Tränar närvaro i nuet, mindfulness
 • Ger djup avslappningKroppen rensas från slaggprodukter
Lindome Gym

HATHAYOGA

Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Med hathayoga vill vi finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans positioner hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo än i andra fysiska yogaformer. Positionerna kombineras med andning och olika meditationstekniker för att uppnå balans mellan kropp och sinne.

Fördelar med hathayoga

 • Starkare och mer flexibel kropp
 • Mindre spänningar
 • Mental klarhet och ökad fokus
 • Kraft och inspiration
 • Bättre sömn
 • Bättre koncentration
 • Bättre balans